NANUK kufry sada Ducati Multistrada 1260 (17-).

Kód produktu: KFT.22.892.40000/B
EAN: 4052572057674
Výrobce: SW-MOTECH
U dodavatele, dodání 4-14 dní
Cena s DPH: 16 900
Cena v Eurech: 650,00
ks

Systém bočního kufru NANUK pro Ducati Multistrada 1260 (18-)

Tento systém obsahuje dvě extrémně robustní boční pouzdra NANUK, dva boční nosiče PRO, sadu adaptérů, sadu zámků, ochranu proti krádeži a praktický multifunkční nástroj, pomocí kterého lze rychle odemknout rychloupínací upevňovací prvky odnímatelného bočního nosiče. Stručně řečeno: s tímto systémem případů je váš stroj dobrý jít na další dlouhou prohlídku. Pouzdra NANUK vyrobená z plastu odolného proti UV záření o tloušťce 5 mm chrání obsah pouzdra před vodou, prachem a nárazy. Integrovaný ventil zajišťuje automatické vyrovnávání tlaku při silných kolísání tlaku a teploty. To umožňuje snadné otevření vodotěsného pouzdra kdykoli. Boční pouzdro nabízí 35 l úložného prostoru a lze jej dvěma pohyby připevnit k bočnímu nosiči PRO. Boční nosiče PRO od SW-MOTECH s patentovanými rychloupínacími upevňovacími prvky QUICK-LOCK lze po prohlídce během chvilky zcela vyjmout, během jízdy zajišťují bezpečné uchycení pro vaše kufry. Díky přiložené ochraně proti krádeži lze na každé straně vyměnit rychloupínací upevňovací prvek a nosič lze chránit před zloději. Pouzdro NANUK je pak připevněno k bočnímu nosiči pomocí uzamykatelné západky. Víko pouzdra má také dva odpovídající zámky a zesílené volitelné vložky visacího zámku.

Vlastnosti bočních pouzder NANUK

 • Robustní: Boční pouzdro vyrobené z plastu odolného proti UV záření, extrémně odolného proti nárazům a nárazům se stěnami o tloušťce 5 mm
 • Bezpečné uchycení bočních nosičů PRO nebo EVO od SW-MOTECH: Předinstalovaná nosná lišta pouzdra je zajištěna na místě na čtyřech montážních šroubech bočního nosiče a zajištěna uzamykatelnou západkou na nosiči
 • Ochrana proti krádeži: Pouzdra NANUK mají silné, uzamykatelné západkové přezky a jsou připevněny k bočnímu nosiči zámkem
 • Pohodlné: Široká, měkká rukojeť se sklopným mechanismem, boční výklopné víko s omezovačem víka v úhlu 110°
 • Vodotěsnost: Speciální těsnění ve víku chrání obsah pouzdra před pronikáním vody nebo prachu
 • Integrovaný ventil umožňuje snadné otevření víka i při silných kolísáních tlaku a teploty.
 • Součástí dodávky je jeden klíč a náhradní klíč na případ NANUK
 • Sada zámků je součástí balení pro zajištění pouzdra NANUK na bočním nosiči.
 • Vnitřní rozměry: 452 mm x 409 mm x 239 mm
 • Vnější rozměry: 503 mm x 409 mm x 254 mm

 • Materiál: Plastové / nerezové komponenty
 • Barva: Černá
 • Hmotnost: 4.8 kg

Vlastnosti bočních nosičů PRO

 • Extrémně odolný díky optimalizovanému tvaru a oceli o tloušťce 2,5 mm
 • Perfektní padnutí, navržený tak, aby se vešel blízko k motocyklu
 • Plně odnímatelný s nově vyvinutými, ještě robustnějšími rychloupínacími prvky
 • Volitelná ochrana proti krádeži, která je součástí dodávky
 • Pro trvalou montáž lze rychloupínací prvky vyměnit za normalizované díly (M8)
 • Četné funkční otvory, kompatibilní mimo jiné se systémem RotopaX
 • Jednoduchá montáž v původních montážních bodech
 • Výkonná ochrana proti korozi díky práškovému lakování

 • Materiál: Ocel
 • Barva: Černá
 • Povrch: Práškové lakování

Vlastnosti sady zámků

 • 2 odpovídající zámky se 2 identickými klíči
 • Pro zajištění bočních kufrů NANUK k bočním nosičům

Vlastnosti ochrany proti krádeži pro boční nosič PRO

 • Ochrana proti krádeži pro boční nosič PRO
 • S ochranou proti krádeži lze vyměnit libovolné dva rychloupínací upevňovací prvky
 • Sada pro pravý a levý boční nosič PRO, skládající se ze 2 odpovídajících zámků a 2 identických kláves

Vlastnosti multitool klíčenky

 • Multitool jako praktický klíčenka
 • Rychloupínací upevňovací prvek pro boční nosič PRO
 • Šestihranný klíč (14 mm) - ideální pro mnoho motocyklových zrcátek
 • Šestihranné klíče ve čtyřech dalších velikostech (8, 10, 12, 13 mm)
 • Otvírák na lahve
 • Klíčenka očko
 • S laserem leptaným logem SW-MOTECH

 • Materiál: Nerezová ocel
 • Barva: stříbrná
 • Povrch: Kartáčovaný

Zahrnuto v dodávce

 • 2 boční pouzdra NANUK včetně 2 x 2 kláves
 • 2 boční nosiče PRO pro Ducati Multistrada 1260 (18-)
 • Sada 1 adaptéru
 • 1 sada zámků
 • 1 ochrana proti krádeži pro boční nosič PRO
 • 1 multifunkční klíčenka
 • Montážní materiál
 • Montážní návod

NANUK side case system for the Ducati Multistrada 1260 (18-)

This system includes two extremely robust NANUK side cases, two PRO side carriers, an adapter kit, a lock set, anti-theft protection and a practical multitool with which the quick-release fasteners of the removable side carrier can be unlocked quickly. In short: with this case system, your machine is good to go for your next long tour. The NANUK cases made from 5 mm thick, UV-resistant plastic protect the case contents from water, dust and impacts. An integrated valve provides automatic pressure equalization in strong pressure and temperature fluctuations. This allows the waterproof case to be opened easily at any time. The side case offers 35 l of storage and can be attached to the PRO side carrier with two movements. The PRO side carriers by SW-MOTECH with patented QUICK-LOCK quick-release fasteners can be completely removed after a tour in no time, during the ride they provide secure hold for your cases. With the included anti-theft protection, a quick-release fastener can be replaced on each side and the carrier can be protected against thieves. The NANUK case is then secured to the side carrier with a lockable latch. The case lid also has two matching locks and reinforced optional padlock inserts.

Features of the NANUK side cases

 • Robust: Side case made of UV-resistant, extremely shock- and impact-resistant plastic with 5 mm thick walls
 • Secure hold on PRO or EVO side carriers by SW-MOTECH: The pre-installed support rail of the case is locked into place on the four mounting bolts of the side carrier and secured with a lockable latch on the carrier
 • Anti-theft protection: The NANUK cases have strong, lockable latch buckles and are secured to the side carrier by a lock
 • Comfortable: Wide, soft-grip carrying handle with folding mechanism, side hinged lid with lid limiter at 110°
 • Waterproof: A special seal in the lid protects the case contents from penetrating water or dust
 • An integrated valve makes it possible to easily open the lid even in strong pressure and temperature fluctuations.
 • Included in delivery are one key and a replacement key per NANUK case
 • A lock set is included to secure the NANUK case on the side carrier.
 • Inner dimensions: 452 mm x 409 mm x 239 mm
 • Outer dimensions: 503 mm x 409 mm x 254 mm

 • Material: Plastic / Stainless steel components
 • Color: Black
 • Weight: 4.8 kg

Features of the PRO side carriers

 • Extremely durable due to its optimized shape and 2.5 mm thick steel
 • Perfect fit, designed to fit close to the bike
 • Fully removable with newly developed, even more robust quick-release fasteners
 • Optional anti-theft protection included in delivery
 • For permanent mounting, quick-release fasteners can be replaced with standard parts (M8)
 • Numerous functional bores, compatible with the RotopaX system among others
 • Simple assembly at the original mounting points
 • Powerful corrosion protection thanks to powder coating

 • Material: Steel
 • Color: Black
 • Surface: Powder coated

Features of the lock set

 • 2 matching locks with 2 identical keys
 • For securing the NANUK side cases to the side carriers

Features of the anti-theft protection for PRO side carrier

 • Anti-theft protection for PRO side carrier
 • With the anti-theft protection, any two quick release fasteners can be replaced
 • Set for right and left PRO side carrier, consisting of 2 matching locks and 2 identical keys

Features of the multitool key chain

 • Multitool as practical key chain
 • Quick-release fastener-opener for PRO side carrier
 • Hex key (14 mm) - ideal for many motorcycle mirrors
 • Hex keys in four additional sizes (8, 10, 12, 13 mm)
 • Bottle opener
 • Key chain eyelet
 • With laser-etched SW-MOTECH logo

 • Material: Stainless steel
 • Color: Silver
 • Surface: Brushed

Included in delivery

 • 2 NANUK side cases incl. 2 x 2 keys
 • 2 PRO side carriers for Ducati Multistrada 1260 (18-)
 • 1 adapter kit
 • 1 lock set
 • 1 anti-theft protection for PRO side carrier
 • 1 multitool key chain
 • Mounting material
 • Mounting instructions
 • Ke stažení
 • Dotaz prodejci
 • Odeslat známému
Typ Název Velikost Stáhnout
Montážní návod
4,4 MiB
Dotaz prodejci

Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.

povinné položky

Odeslat známému

Doporučili byste tento produkt svému kolegovi či známému?
Pošlete mu krátký vzkaz prostřednictvím tohoto formuláře.